Facebook Marketing 4.0

139.000,0 104.000,0

Cuốn sách là sự kết hợp giữa phương pháp Marketing chính thống trên Facebook cùng với phương pháp Marketing thời đại 4.0. 

Facebook Marketing 4.0

139.000,0 104.000,0

Danh mục: ,