Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng

219.000,0 110.000,0

Cuốn sách này sẽ hỗ trợ các nhà quảng cáo nói riêng và người làm Marketing nói chung tìm ra điểm chạm giữa sáng tạo và bán hàng. 

Đọc vị và dẫn lối hành vi mua hàng

219.000,0 110.000,0

Danh mục: ,